Jdi na obsah Jdi na menu
 


Princip závislosti na tabáku

21. 4. 2007
Kouření je naučené chování, které si kuřák několikrát denně procvičuje. Začíná závislostí psychosociální, po určité době (dané geneticky) se přidává závislost fyzická (drogová). Psychosociální závislost na tabáku nesouvisí s chemickým složením cigaret, je to potřeba v určité situaci nebo společnosti mít v ruce cigaretu, manipulovat s ní, je to závislost na cigaretě jako takové (předmět).

Fyzická (drogová) závislost na nikotinu se objeví u většiny kuřáků (60 - 80 %), snadnost jejího vzniku je dána stavbou receptorů v mozku, je asi z 50 % dědičná. Nikotin je klasická droga, podobná heroinu, amfetaminu, kokainu či jiným drogám. Proto je obtížné se jí zbavit.

Abstinenční příznaky z nedostatku nikotinu se objevují řádově po hodinách a jsou to především:
- touha po cigaretě
- nervozita
- neschopnost soustředění
- neschopnost odpočívat
- podrážděnost, frustrace, zlost
- špatná nálada, deprese
- zvýšená chuť k jídlu, zácpa


Každý si může zkusit vyplnit Fagerströmův test závislosti na nikotinu. Každá odpověď vlastní svojí hodnotu a součet těchto hodnot udává skóre, jež značí míru závislosti.

1. Jak brzy po probuzení si zapálíte první cigaretu?
do 5 min. (3 body)
za 6-30 min. (2 body)
za 31-60 min. (1 body)
po 60 min. (0 bodů)

2. Je pro Vás obtížné nekouřit tam, kde to není dovoleno?
ano (1 bod)
ne (0 bodů)

3. Které cigarety byste se nejméně rád vzdal/a?
té první ráno (2 body)
kterékoli jiné (1 bod)

3. Kolik cigaret denně kouříte?
10 nebo méně (0 bodů)
11-20 (1 bod )
21-30 (2 body)
31 a více (3 body)

5. Kouříte víc v prvních hodinách dne po probuzení než ve zbytku dne?
ano (1 bod)
ne (0 bodů)

6. Kouříte, i když jste nemocný/á tak, že strávíte většinu dne na lůžku?
ano (1 bod)
ne (0 bodů)

Hodnocení

0 - 1 bod -žádná nebo velmi nízká závislost
2 - 4 body -nízká závislost
5 bodů- střední závislost
6 - 7 bodů -vysoká závislost
8 - 10 bodů- velmi vysoká závislost