Jdi na obsah Jdi na menu
 


Roztroušená skleroza 1

21. 4. 2007Na začátku dvacátého století, došlo k pokroku a byly podniknuty první pokusy. Výzkum probíhal na zvířecí alergické encefalomyelitidě, jež je podobná lidské roztroušené skleroze. Díky ní bylo umožněno sledovat schopnost látek účinkovat na onemocnění. Bádání neustále pokračovalo, avšak roztroušená skleróza zůstává nadále nevyléčitelnou.

Co se skrývá pod pojmem roztroušená skleróza?

Roztroušená skleróza (sklerozis multiplex) je chronické onemocnění centrálního nervového systému. Slovo "multiplex" můžeme přeložit jako různá nervová vlákna. Slovo "skleróza" pochází z řeckého slova skleros, které v překladu do češtiny znamená tuhý. Po odeznění zánětu totiž v jeho místech dochází ke zjizvení. Roztroušená se jí říká proto, protože vytváří různě rozmístěná (roztroušená) zánětlivá ložiska, jež se odborně nazývají léze nebo plaky. Tyto léze jsou různě veliké, od několika milimetrů až po centimetry, a jsou rozeseta v bílé hmotě mozku a míchy. Dochází v nich k rozpadu myelinových pochev (myelin je hmota, která obaluje, chrání a vyživuje nervová vlákna, která by bez ochrany odumřela). Organismus nemocného začne považovat myelin za organismu škodlivý a začne jej ničit. Tomuto ději se odborně říká autoimunitní reakce. Proto RS patří do skupiny autoimunitních onemocnění.

Jakmile dojde ke zničení myelinové pochvy, dochází ke zpomalení nebo úplnému zrušení přenosu nervových impulsů. I když se vědci nejdříve domnívali, že myelin už není schopen obnovy, vědecké výzkumy prokázaly opak. Bohužel zánět, který v těle probíhá, tuto regeneraci oddaluje. Nový myelin také není tak silný. Vedení impulsů je sice obnoveno, ale je pomalejší.

Možná u vás slovo skleróza vyvolávalo dojem, že se jedná o pacienty, kteří hodně zapomínají. Jak ale vidíte, jedná se o zcela jinou nemoc a od sklerózy postihující staré lidi se velmi liší.

Čím je vyvolána?

Vyvolávajícím činitelem bývá nějaké událost, například úraz, porod, stres. Dalším aspektem může být dědičnost, tak jak jsem uvedla v tabulce.

Pokud v rodině nikdo RS nemá, je pravděpodobnost – 1:1000
Má-li RS matka a dítě je děvčátko – 1:50
Má-li RS otec a dítě je chlapec – 1:100
Pokrevný příbuzný – 1:20 až 1:50


Koho postihuje?

V ČR dosahuje je počet nemocných asi 10 000. Ženy jsou postiženy 2x více než muži.
Velký vliv na výskyt onemocnění má podnebí, výživa a rasa. Sluneční záření pomáhá výrobě vitamínu D3. Podle vědců tento vitamín zpomaluje roztroušenou sklerózu. Z toho důvodu se v rovníkových oblastech a v místech s vysokou nadmořskou výškou roztroušená skleróza skoro nevyskytuje. Nenasycené mastné kyseliny obsažené v rybách také snižují výskyt. Častěji postihuje bílou rasu než černochy.

Nalezla jsem zajímavou studii, která říká toto: Přestěhuje-li se člověk z pásma vysokého výskytu RS do pásma nižšího rizika nebo naopak do 15 let věku, přizpůsobí se novým podmínkám; starší člověk si zachovává již danou dispozici k RS.

Zaměříme-li se na věk, tak nejčastěji bývají počátky ve věku 18-40 let. Platí pravidlo, že čím dříve se nemoc objeví, tím je horší.

Jaké jsou formy onemocnění?
U RS existuje několik forem, které si nyní přiblížíme.

RS, kdy se střídá relaps a remise (z angličtiny angl. Relapsing-remitting MS) – ze začátku postihuje 80-90% pacientů. Tento stav znamená, že se střídá období, při kterém dochází k atakám (útok, zhoršení existujících příznaků, které trvá minimálně 24 hodin) s obdobím klidu a zlepšení. Návrat z ataky nemusí být úplný. Po 10 letech se asi u 50 % pacientů vyvine sekundární progresivní RS.

Sekundární progresivní RS
– postupující zhoršení s nasedajícími relapsy nebo bez nich. Je vyčerpán práh rezerv centrální nervové soustavy a pozvolna narůstá neurologické postižení.

Primární progresivní RS
– U těchto pacientů nejsou relapse, ale od počátku u nich probíhá stálé zhoršování stavu. Tuto formu má asi 10-15 % pacientů. Postihuje více muže. Progrese znamená, že dochází ke zhoršení stavu přetrvávající alespoň 3 (spíše 6) měsíců bez úpravy stavu.

Benigní RS – Tato forma znamená, že je choroba kompenzovaná a ataky se objevují občas. V mezidobí se neobjevují příznaky.


Jaké jsou projevy onemocnění?
1. poruchy hybnosti
Bývá častější na dolních končetinách. Dochází k poruchám chůze, nekontrolovatelným svalovým stahům, zhošení koordinace pohybů, snížení obratnosti.

2. poruchy citlivosti
Objevuje se snížená citlivost, brnění, mravenčení nebo také pocit elektrického výboje v poloze s velkým předklonem hlavy.

3. poruchy mozkových nervů

Výpadky zorného pole, dvojité vidění, snížení vidění, zamlžení, odlišné vnímání barev nebo šilhání.

4.psychické změny
Euforie, úzkost, deprese nebo sklíčenost.

5.poruchy svěračů
Snížení sexuálních funkcí, potíže s udržením stolice a moči, nepravidelná stolice a zácpa.

Na základní potíže mohou navazovat další komplikace. Patří sem osteoporoza, infekce, stuhnutí svalů a další. K neméně důležitým projevům patří velká únavnost a bolest.