Jdi na obsah Jdi na menu
 


Porod z pohledu miminka

29. 4. 2007

Změny jsou zejména hormonální. V této době váží lůžko okolo 500 gramů, má v průměru 15-20 centimetrů a tloušťku 2-3 centrimetry. Samotný plod váží 2500 - 4000 gramů, měří 48 - 54 centimetrů. Mnohé orgány vašeho dětátka však ještě nejsou zcela vyvinuty a dotvářejí se až po narození.

Jak přichází dítě na svět?

Okolo průběhu porodu vznikaly různé pověry, které se dlouho udržovaly. Porod považujeme i v dnešní moderní době za jedno z největších úskalí, kterým musí člověk během života projít. Váš organismus, stav děložní svaloviny, stav lůžka i složení plodové vody se koncem těhotenství změnít tak, že vlákna v děložní stěně jsou schopna velkých stahů, vznikají tzv. porodní bolesti. Dolní část porodních cest, kam patří hrdlo děložní a pochva, jsou schopny roztáhnout se, aby jimi mohlo projít tělíčko miminka. Porodu pomáhá i sám plod.

V první polovině vašeho těhotenství se plod v děloze pohybuje volně, plave v plodové vodě, která je uzavřená ve vaku blan. Později s přibývající hmotností klesá na nejnižší místo a zaujímá polohu s hlavičkou obrácenou dolů. Tak se dětátko přizpůsobí vejčitému tvaru děložní dutiny. Děloha svým tvarem může připomínat nádobu obrácenou dnem nahoru, má široký prostor u dna a k hrdlu se zužuje. Proto je širší konec dětátka (konec pánevní) umístěn nahoře a užší část (hlava) dole u hrdla.

Hlava dítěte, která je nejpevnější částí těla a současně má také největší průměr (obvod je 34 cm), razí cestu ven - roztahuje porodní cesty. Za hlavičkou, vypuzovány děložními stahy, vychází trup a končetiny. Někdy se mohou objevit komplikace, které normální průběh naruší. Patří sem   vcestné lůžko, krátký pupečník, uzly na pučeníku, pupečník otočený kolem krku dítěte nebo míně častí polohy plodu. K nim patří konec pánevní nebo příčná poloha. U těchto poloh dětátku chybí k správnému průběhu porodu roztahující síla hlavičky. Komplikovanější je i porod dvojčat nebo vícečetných těhotenství.

Stahy vaší dělohy jsou velmi intenzivní a podmíněny hormonálními změnami, které nastávají u maminek v posledních týdnech těhotenství. Pro výrazný účinek stahů, musí být odstraněn pružný polštář, který tvoří plodová voda. A tak se po prvních stazích protrhne plodový vak a plodová voda odteče. Děložní stěně se tím usnadní vypuzovací činnost. Dítě je za různě dlouhou dobu porozeno. Začíná nová životní etapa, nejnáročnější v celém životě. Během krátké chvíle se musí vyrovnat s řadou nových a pro ně neobvyklých životních podmínek. Ztratilo ochranu poskytovanou matkou.

Jak je možné, že se narozený tvoreček dokáže vyrovnat s novým prostředím?

Uplatňují se zde mechanismy, získané zkušenostmi dávných předků, vlastně všech savců. Ty jsou geneticky zakodovány. Každý organismus, tedy i člověk, může přežít pouze se schopností adaptace. To znamená, že je schopen přizpůsobení. Tuto schopnost umožní látkové rezervy, které si miminko přinese na svět, a vyzrálost regulačních mechanismů.

Lidský novorozenec patří mezi savce, jejichž vývoj není po porodu ukončen. Nejméně vyvinutý a nejzranitelnější ze všech orgánů je u miminka centrální nervový systém. Nervová vlákna nejsou dokonalá - nejsou úplně myelinizovaná. Myelinizace spočívá ve vytvoření obalů nervových spojů a proíbá několik měsíců po porodu. Naopak počet nervových buněk se již nemění. Po porodu pokračuje také vnitřní stavba mozku. Mozek váží u novorozence 250 g, to je 10% hmotnosti celého těla. V prvních dnech života je jednoduše rýhován, narozdíl od složitého rýhování v dospělosti. Význam rýhování je velký, protože zvětšuje plochu mozku, uzavřeného v malém prostoru lební dutiny. U vašeho novorozeného miminka budou vyvinuty jen nejstarší a nejjednodušší části, uložené hluboko pod kůrou, které zabezpečují základní životní funkce. Při narození ještě není vytvořena ta část mozku, která dělá člověka člověkem, jedná se o kůru mozkovou s vyšší nervovou činností..

Základní životní funkce - regulace dýchání, srdeční činnost a další - jsou samozřejmě zajištěny ihned po narození podkorovými centry. Činnost těchto center způsobuje zvláštní ráz pohyblivosti dítěte. Postupně dochází k uspořádání a to ve směru od hlavy k patě. Nejprve dítě ovládá pohyby očí - "sahá očima". Na končetině ovládá nejprve velké klouby, kloub kyčelní, kolenní, na horní končetině kloub ramenní a loketní. Teprve později umí vykonávat i drobné pohyby malými klouby.

Ruka novorozenců je neobratná, ale má značnou sílu. Miminko uchopí tyčku tak pevně, že ho lze zvednou do výše. Později tato schopnost pevného uchopení zmizí.